Πολιτική απορρήτου

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies.

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από ένα διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο σύνδεση.

Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. Στον ιστότοπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούνται μόνο «μόνιμα» cookies, μόνο cookies που αφορούν σε μία σύνδεση/συνεδρία ή και «μόνιμα» cookies και cookies που χρησιμοποιούνται σε μια σύνδεση/συνεδρία.

Τα ονόματα των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, και οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται, αναφέρονται παρακάτω: => χρησιμοποιούνται (όνομα cookie) στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (ώστε να αναγνωρίζει έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ή συνδεόμενες εφαρμογές / για να παρακολουθεί την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές / για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για τη διαχείριση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για την πρόληψη απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστοτόπου και των συνδεόμενων εφαρμογών / για την προσωποποίηση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για τη στόχευση συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων προς συγκεκριμένους χρήστες που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτά.

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies, για παράδειγμα:

α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».

β) Στο Firefox (έκδοση 39) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».

γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου», και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».

δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», «Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια «Απόρρητο» και μετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω ενέργειες. Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac.

Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού. Χρήση Cookies Μόνο από τον Υφιστάμενο Ιστότοπο: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπου μόνο από τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή εκείνη συνδεδεμένος.

Συχνά, ορισμένοι ιστότοποι έχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες πηγές. Το Safari δεν επιτρέπει σε τρίτα μέρη να αποθηκεύσουν ή να έχουν πρόσβαση σε cookies ή άλλα στοιχεία. Επιτρέπεται Χρήση από όλους τους Ιστότοπους που Επισκέπτομαι: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπων μόνο από τους ιστότοπους που επισκέπτεται ο χρήστης. Το Safari χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα cookies σας για να καθορίσει εάν έχει επισκεφθεί ο χρήστης κάποιον ιστότοπο στο παρελθόν.

Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση παρεμποδίζεται η αποθήκευση cookies και άλλου περιεχομένου στον υπολογιστή Mac από ιστότοπους των οποίων ενσωματωμένο περιεχόμενο βρίσκεται στους ιστότοπους τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης. Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστότοπων. Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του.

Παραδείγματος χάριν:

α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies. Μπορεί να βρει τη διαδικασία για αυτό στο http://windows.microsoft.com/en-gb/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

β) Στο Firefox (έκδοση 39) πρέπει να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» και στη συνέχεια να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή cookies» και μετά «Αφαίρεση όλων των cookies», και

γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης».

δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την αποδοχή των cookies δίπλα στο «Εμποδίζοντας τα cookies». Επιλέγει «Ομάδες και Διαφημιζόμενοι» – «Πάντα» ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies αποθηκευμένα, επιλέγει «Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα από όλους τους ιστότοπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος» για να επιστρέψει στο παράθυρο επιλογής.

Ασφάλεια

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό κρυπτογράφησης. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

Ο ιστότοπος θα λάβει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη, για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. Ο ιστότοπος θα αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας [firewall]).

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύναται ο ιστότοπος να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Όροι χρήσης

1. Γενικά

 • 1:1 Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε όλες τις παραγγελίες που γίνονται Online στον ιστότοπο shopflexystrom.gr αλλά και σε παραγγελίες που έχουν δοθεί μέσω τηλεφώνου. Παραγγέλνοντας οποιοδήποτε προϊόν στην εταιρεία Flexy Strom αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά και εάν έχετε κάποια απορία καλέστε μας στο τηλέφωνο 2106812012.
 • 1:2 Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην παραγγελία κάποιου προϊόντος ή να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου με τη Flexy Strom για οποιαδήποτε παραγγελία.
 • 1:3 Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν πως οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν παραβιάζουν κανένα από τα νόμιμα δικαιώματα σας.

2. Παραγγελίες- Παραγγέλλοντας από εμάς

 • 2.1 Όταν κάνετε μια παραγγελία, κάνετε μια χρηματική προσφορά έτσι ώστε να αγοράσετε αγαθά. Σας αποστέλλουμε e-mail πως παραλάβαμε την παραγγελία σας. Μόλις την αποδεχτούμε θα σας στείλουμε και ένα δεύτερο e-mail για την επιβεβαίωση της το οποίο αποτελεί και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ πελάτη- εταιρείας. Εάν υπάρχουν λάθη στο e-mail επιβεβαίωσης τότε ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
 • 2:2 Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή. Όλες οι πληροφορίες που εισάγονται για χάρη της Flexy Strom θα πρέπει να είναι ακριβείς και αληθείς.
 • 2:3 Εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε το ταχύτερο δυνατό.
 • 2:4 Όλες οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι αντιπροσωπευτικές αλλά υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διαφορά σε χρωματισμούς
 • 2:5 Για να υποβάλετε μια παραγγελία θα χρειαστεί να ακολουθήσετε αλλά και να ολοκληρώσετε βήμα βήμα τη διαδικασία παραγγελίας ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε ή να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά.
 • 2:6 Για να υποβάλετε μια παραγγελία θα πρέπει να είστε κάτοικος Ελλάδας και άνω των 18 ετών.

3. Λάθη

 • 3:1 Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει λανθασμένη τιμή έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το συμφωνητικό μεταξύ μας αλλά και την παραγγελία (Δείτε παράγραφο 2.1).
 • 3:2 Οποιοδήποτε λάθος έχει γίνει στην περιγραφή των προϊόντων μας θα διορθωθεί το συντομότερο δυνατό.

4. Τιμές και πληρωμή

 • 4:1 Όλες οι τιμές που αναγράφονται στο site μας συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α 24%
 • 4:2 Το συνολικό ποσό, για όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνει η παραγγελία, θα χρεωθεί, από τον λογαριασμό που μας έχει δοθεί, την ίδια ώρα που γίνεται η παραγγελία.
 • 4.3 Μπορούμε να δεχθούμε πληρωμές μόνο από λογαριασμούς που έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες.
 • 4:4 Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες όπως VISA, Mastercard, Maestro, American express, Diners Club. Χρησιμοποιούμε αποκρυπτογραφημένο σύστημα ασφαλούς πληρωμής από την Εθνική Τράπεζα.
 • 4:5 Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος της χρεωστικής ή της πιστωτική κάρτας που χρησιμοποιείται για την αγορά προϊόντος/ων στο website μας ή μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας.
 • 4:6 Όλες οι πληροφορίες που δίνονται πρέπει να είναι ταυτόσημες με εκείνες που έχετε δώσει για την έκδοση της κάρτας της οποίας πληρώνετε. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση αλλά ακόμη και ακύρωση της παραγγελίας σας. Η παραγγελία σας θα εκτελεστεί μόνο εάν η πληρωμή έχει επιβεβαιωθεί.
 • 4:7 Όλοι οι κάτοχοι καρτών μπορούν να ελεγχθούν από την τράπεζα από την οποία εξέδωσε την κάρτα τους. Εάν η τράπεζα που εκδίδει την κάρτα αρνηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο δεν δώσει έγκριση για πληρωμή προς εμάς έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε κάθε συναλλαγή ή συμφωνία μαζί σας.

5. Απόθεμα προϊόντων

 • 5:1 Όλα τα προϊόντα μπορεί να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή εφόσον εξαντληθούν ή σταματήσει η κυκλοφορία τους.
 • 5:2 Οποιοδήποτε προϊόν δεν μπορούμε να το διαθέσουμε λόγω του ότι έχει σταματήσει η παραγωγή του ή έχει αναβληθεί για αόριστο χρόνο η επανακυκλοφορία του, τότε ο πελάτης αποζημιώνεται στο 100% των χρημάτων που έχει δώσει. Εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει ένα παρόμοιο προϊόν.
 • 5:3 Τα προϊόντα που δεν είναι σε απόθεμα έχουν εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Ο χρόνος αυτός είναι ενδεικτικός και δεν αντιπροσωπεύει με ακρίβεια τον χρόνο παράδοσης. Μας δίνεται από τον κατασκευαστή για να έχουμε μια ενδεικτική ενημέρωση. Όλοι οι προμηθευτές μας στοχεύουν την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, όμως αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό. Σε κάθε περίπτωση σας κρατάμε ενήμερους για την κατάσταση της παραγγελίας σας.

6. Ειδικές διαστάσεις

 • 6:1 Αυτά τα αγαθά δεν διατίθενται σε στοκ και συνήθως είναι προσαρμοσμένα στα μέτρα σας. π.χ. ειδικές διαστάσεις στρωμάτων. Είναι σημαντικό να είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει αυτό που θα σας χαροποιήσει και θα σας κάνει στις ανάγκες σας γιατί τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι κατασκευασμένα ειδικά για εσάς και δεν επιστρέφονται ούτε αλλάζονται(εκτός αν είναι ελαττωματικά).
 • 6:2 Μόλις τα αντικείμενα αυτά έχουν φτιαχτεί/ αποσταλεί σε εμάς τότε καμία ακύρωση της παραγγελίας δεν μπορεί να γίνει δεκτή όπως και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων( εκτος εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό).

7. Παραδόσεις

 • 7:1 Παρακαλούμε ελέγχετε τα προϊόντα που σας παραδίδονται και βεβαιωθείτε πως είναι άθικτα αλλά και πως είναι αυτά που έχετε παραγγείλει.
 • 7:2 Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει έχει φθορά, καλέστε μας άμεσα για να το αναφέρετε.
 • 7:3 Εάν καταλάβετε μετά το άνοιγμα της συσκευασίας πως κάποιο προϊόν έχει κάποια ζημιά καλέστε μας για να αναφέρετε το πρόβλημα. Υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθούν και φωτογραφίες που απεικονίζουν τη ζημιά.
 • 7:4 Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε πως έχετε παραλάβει τα σωστά προϊόντα σύμφωνα πάντα με το ιδιωτικό συμφωνητικό αλλά και ενδεχομένως τα δελτία αποστολής. Εάν δείτε κάποιο λάθος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 • 7:5 Σημειώστε πως καμία παραγγελία δεν αποστέλλεται εάν δεν έχουμε πρώτα επικοινωνήσει μαζί σας.
 • 7:6 Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως η οικία σας βρίσκεται σε μέρος το οποίο είναι προσβάσιμο από ένα φορτηγό μικρού/μεσαίου μεγέθους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άμεση σύνδεση για το όχημα παράδοσης παρακαλούμε ενημερώστε μας έγκαιρα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την παράδοση.
 • 7:A. Αποστολές εντός Λεκανοπεδίου (Αθηνών και προαστίων έως και 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας).
 • 7:A:1 Αποστέλλουμε τα περισσότερα αγαθά με δικούς μας οδηγούς και δικά μας οχήματα.
 • 7:A:2 Η παράδοση των προϊόντων που αφορά το σύνολο της παραγγελίας σας παραδίδεται στον όροφο της πολυκατοικίας/ οικίας/ χώρου παράδοσης. Σε περίπτωση που τα αγαθά δεν χωράνε από το κλιμακοστάσιο σας τότε η παράδοση γίνεται στο ισόγειο.
 • 7:A:3 Οι παραδόσεις για την ημέρα Σάββατο είναι περιορισμένης διαθεσιμότητας και ενδέχεται να περιέχουν έξτρα χρέωση αναλόγως την περιοχή.
 • 7:A:5 Στις αποστολές εντός Αττικής μπορούμε σας ενημερώνουμε μια μέρα πριν για την παράδοση. Όλες οι παραδόσεις έχουν ανοχή δύο ωρών. Για παράδειγμα σας ενημερώνουμε πως θα πρέπει να είναι κάποιος στο σπίτι να παραλάβει από τις 18:00 έως τις 20:00. Οι ώρες είναι συγκεκριμένες και δεν αλλάζονται. Όπως επίσης δεν μπορούμε να είμαστε στην οικία σας ή στο χώρο παράδοσης κάποια συγκεκριμένη ώρα. Πάντα υπάρχει αυτό το παράθυρο δύο ωρών.
 • 7:B Αποστολές στην υπόλοιπη Ελλάδα.
 • 7:B:1 Για την υπόλοιπη Ελλάδα συνεργαζόμαστε με πρακτορεία μεταφορών. Η πρόθεση μας είναι να παραδίδουμε εντός των χρονικών ορίων. Παρόλα αυτά αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό. H Flexy Strom δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες καθυστερήσεις αλλά δεσμεύεται πως θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να παραδίδονται όλα τα προϊόντα στην ώρα τους.
 • 7:B:2 Όλα τα αντικείμενα παραδίδονται από Ένα άτομο. Εκτός εάν έχετε δηλώσει πως θέλετε έξτρα άτομο και φυσικά με την αντίστοιχη χρέωση. Ο οδηγός δεν ανεβάζει τα πράγματα σε όροφο αλλά τα αφήνει στο ισόγειο του χώρου παράδοσης.
 • 7:B:3 Στα μεγάλου μεγέθους προϊόντα ο οδηγός ενδέχεται να χρειαστεί βοήθεια στο ξεφόρτωμα.
 • 7:B:4 Οι παραδόσεις για την ημέρα Σάββατο είναι διαθέσιμες με έξτρα χρέωση για την οποία αναλαμβάνει να σας ενημερώσει ο μεταφορέας.
 • 7:Β:5 Η χρέωση αποστολής σε προορισμούς εκτός Λεκανοπεδίου (Αθηνών και προαστίων έως και 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας) περιλαμβάνει την αποστολή από την Αθήνα μέχρι το κεντρικό πρακτορείο του νομού της τοποθεσία σας και παραλαβή των εμπορευμάτων από το πρακτορείο. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να υπάρξουν έξτρα χρεώσεις για τις οποίες δεν είμαστε υπεύθυνοι και αφορούν τον εκάστοτε πράκτορα-γραφείο μεταφορών που έχει αναλάβει την παράδοση.

8. Αποτυχία προσπάθειας αποστολής

 • 8:1 Παρακαλούμε μην πετάτε κανένα από τα παλιά σας προϊόντα εάν δεν έχετε παραλάβει την παραγγελία σας από εμάς. Κατά σπάνια περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με την αποστολή στον χώρο σας την συμφωνημένη ώρα και ημέρα και θα ήταν καλό να μην πετάτε τα παλιά σας πράγματα μέχρι να αντικατασταθούν με τα νέα που έχετε παραγγείλει.
 • 8:2 Παρόλο που όλοι εμείς στη Flexy Strom εργαζόμαστε για να παραδίδουμε έγκαιρα και εντός των συμφωνηθέντων ημερομηνιών και ωρών, κατά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με προβλήματα που ίσως καθιστούν αυτό ακατόρθωτο. Στην σπάνια περίπτωση που δεν καταφέρουμε να παραδώσουμε θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό για να κανονίσουμε νέα ημερομηνία και ώρα που θα σας βολεύει. Παρακαλούμε σημειώστε πως για τις μεταφορές εκτός Αττικής τις διανομές τις κάνει εξωτερικός συνεργάτης.

9. Ρίσκο

 • 9:1 Προτείνουμε πάντοτε να είναι ένας υπεύθυνος από τη δική σας μεριά (κατά προτίμηση ενήλικας) ώστε να παραλάβει τα αγαθά που έχετε παραγγείλει με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Αφού έχουν παραδοθεί τα αγαθά στην πόρτα σας ( ή στον εκάστοτε χώρο που μας έχετε υποδείξει) έχοντας τη φυσική σας παρουσία ή την φυσική παρουσία τρίτου υπεύθυνου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη κλοπής ή απώλειας αυτών.
 • 9:2 Εφόσον έχουν παραδοθεί όλα τα αγαθά συστήνεται η ορθή μεταχείριση τους από τον πελάτη.

10. Ελαττωματικά προϊόντα

 • 10:1 Όσα προϊόντα υπόκεινται σε εγγύηση η οποία έχει δοθεί από τον κατασκευαστή, ανάλογα με την εταιρεία και τον τύπο τους και σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα και ευθύνεται η κατασκευάστρια εταιρεία τότε το προϊόν θα αντικατασταθεί ή θα επιδιορθωθεί.

Πολιτική επιστροφών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Flexy Strom μέσα από το διαδίκτυο ιστότοπο https://shopflexystrom.gr.

Επιστροφή δεν γίνεται αποδεκτή για προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή (πχ. έχουν υποστεί επεξεργασία, βάσει επιθυμητής διάστασης). Επίσης για λόγους υγιεινής δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές σε προιόντα ύπνου, όπως μαξιλάρια, επιστρώματα, στρώματα.

Aκύρωση παραγγελίας
Όταν κάνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα στην ίδια ημέρα που κάνατε την παραγγελία.

Υπαναχώρηση και επιστροφή προϊόντων λόγω αλλαγής γνώμης Σε περίπτωση που επιθυμείς να επιστρέψεις το προϊόν που έχεις αγοράσει από το e-shop της Flexy Strom, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παρέλαβες (απαραίτητη προϋπόθεση το προϊόν να βρίσκεται στην κλειστή εμπορική του συσκευασία και να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς). Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένα για τον συγκεκριμένο καταναλωτή. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς. Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε μόνοι σας τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το online κατάστημα της Flexy Strom η συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς μπορεί να τα επιστρέψει για εσάς με μία επιπλέον χρέωση.

Τρόποι πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις
Πληρώστε με την πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής πληρωμής.
Άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια με εφάπαξ χρέωση ή με έως και 12 άτοκες δόσεις (ισχύει για
παραγγελίες άνω των 500€).

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Μπορείτε να πληρώσετε με μια απλή τραπεζική κατάθεση ή μέσω web banking. Σημειώστε πως καμία
παραγγελία δεν αποστέλλεται εάν δε γίνει πλήρης εξόφληση του ποσού της ολικής αξίας του προϊόντος.

 • Εθνική Τράπεζα: GR6801101940000019400571188
 • Eurobank: GR0702602580000770200545828
 • Πειραιώς: GR2201710250006025010366831

Μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-6812012 ή στείλτε μας email στο info@flexystrom.gr

Πληρωμή με Paypal
Ολοκληρώστε τις αγορές σας μέσω Paypal. Την παγκοσμίου φήμης πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω
της οποίας διεκπεραιώνονται μεταφορές χρημάτων και πληρωμές .

Klarna – 3 άτοκες δόσεις

 • Πλήρωσε σε 3 άτοκες δόσεις με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
 • Μας εμπιστεύονται περισσότεροι από 125 εκατομμύρια πελάτες σε όλον τον κόσμο.
 • Συμπεριλαμβάνεται προστασία αγοραστή.

Πληρωμή σε ένα κατάστημα FLEXY STROM

Τρόποι αποστολής

Η διαδικασία παραγωγής του/των προϊόντος/προϊόντων σας, θα ξεκινήσει από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της πληρωμής σας. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας είναι στις 10-15 εργάσιμες ημέρες.

Εντός Αθηνών και κεντρικών προαστίων (με ιδιόκτητα φορτηγά)

 • Δωρεάν μεταφορά των προϊόντων σε όροφο. Η αποστολή αφορά εναπόθεση των προϊόντων
  στον όροφο της οικίας ή του χώρου που θα μας υποδείξετε κατά την παραγγελία. Παρακαλούμε
  σημειώστε πως τα πράγματα της παραγγελίας σας θα πρέπει να χωράνε από το κλιμακοστάσιο
  της οικίας σας. Σε διαφορετική περίπτωση η παράδοση γίνεται μέχρι το ισόγειο.
 • Παραλαβή από το κατάστημα κατόπιν μεταξύ μας επικοινωνίας.

Υπόλοιπο Αττικής (με ιδιόκτητα φορτηγά)
Κατόπιν επικοινωνίας, ενδεχόμενο έξτρα κόστος.

Για περιοχές εκτός Αττικής (μεταφορική εταιρεία)

Δωρεάν μεταφορά από την έδρα μας μέχρι την έδρα της μεταφορικής εταιρείας στον τόπο προορισμού.

 • Για αποστολή στο σπίτι ή αποστολή σε απομακρυσμένη περιοχή, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση
  από τη μεταφορική εταιρεία.
 • Οι μεταφορικές εταιρείες παραδίδουν στο ισόγειο της διεύθυνσης σας.

*Σε περίπτωση που η παραγγελία σας θέλετε να παραδοθεί σε συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία της
επιλογής σας, μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Υπηρεσία Απόρριψης παλιού στρώματος.

Δεν διατίθεται τέτοια δυνατότητα. Για την απόρριψη του παλιού σας στρώματος καλείτε στον Δήμο της
περιοχής σας ώστε να σας ενημερώσουν για το τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Αν έχετε απορίες καλέστε μας στο 2106812012 ή στείλτε μας email στο info@flexystrom.gr για να σας
βοηθήσουμε!

Επιστροφές / Αλλαγές / Ακυρώσεις

Πολιτική επιστροφών
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Flexy Strom μέσα από το διαδίκτυο ιστότοπο https://shopflexystrom.gr.

Επιστροφή δεν γίνεται αποδεκτή για προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή (πχ. έχουν υποστεί επεξεργασία, βάσει επιθυμητής διάστασης).
Επίσης για λόγους υγιεινής δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές σε προιόντα ύπνου, όπως μαξιλάρια, επιστρώματα, στρώματα.

Aκύρωση παραγγελίας
Όταν κάνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα στην ίδια ημέρα που κάνατε την παραγγελία.

Υπαναχώρηση και επιστροφή προϊόντων λόγω αλλαγής γνώμης
Σε περίπτωση που επιθυμείς να επιστρέψεις το προϊόν που έχεις αγοράσει από το e-shop της Flexy Strom, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παρέλαβες (απαραίτητη προϋπόθεση το προϊόν να βρίσκεται στην κλειστή εμπορική του συσκευασία και να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς). Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένα για τον συγκεκριμένο καταναλωτή. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς. Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε μόνοι σας τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το online κατάστημα της Flexy Strom η συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς μπορεί να τα επιστρέψει για εσάς με μία επιπλέον χρέωση.

Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.